Magnetky Kario

UPOZORNENIE: Stránka sa aktuálne pripravuje!


Naše výrobky si môžete pozrieť a objednať na facebookovej stránke:

facebook.com/Magnetky.Kario


Ak nepoužívate facebook, prejdite do sekcie Kontakt a vyberte si alternatívny spôsob objednania.

Obchodná značka "Magnetky Kario" patrí spoločnosti Kario, s. r. o., Kostrova 621/32, Košice
Spoločnosť bola založená v roku 2016.
Je zapísaná v OR OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 39222/V

Návrat na hlavnú stránku

We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE