Kontakt a fakturačné údaje

Sídlo spoločnosti:

Kario, s. r. o.
Kostrova 621/32
040 17  Košice - Barca
Slovenská republika

Kontaktná osoba:
Mgr. Veronika Kačmárová
obchodná riaditeľka

Telefón: 0911 461 481
e-mail: spolocnost.kario@gmail.com

IČO: 50 344 579
DIČ: 2120284749
IČ DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2947025330/1100
IBAN: SK5811000000002947025330

Spoločnosť bola založená v roku 2016.
Zapísaná v OR OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 39222/V


Návrat na hlavnú stránku

We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE